Treatment Packages

punarnava

PUNARNAVA
(The rejuvenation package)

vishodhini

VISHODHINI
(The purificatory package)

manasmitram

MANASMITRAM
(The stress management package)

palamkasha

PALAMKASHA
(The weight management package)

vajikarani

VAJIKARANI
(The aphrodisiac package)

vishodhini

YOSHITPRIYA
(The beauty care package)

chakshushya

CHAKSHUSHYA
(The eye care package)